Herregistratie in FMG-register
Gepubliceerd op:01-09-2016

Het FMG-bestuur krijgt regelmatig verzoeken tot (her)registratie in het FMG-register. Niet altijd wordt voldaan aan de daarvoor geldende eisen.

Het beoordelen van een dergelijk verzoek vraagt soms maatwerk. In geval van twijfel wordt deze beoordeling vanaf heden uitgevoerd door twee vaste bestuursleden. Mocht dit niet tot een eensluidend oordeel leiden, dan besluit het FMG-bestuur of het verzoek tot (her)registratie kan worden ingewilligd.

Onderneem tijdig actie

Voor veel FMG-leden is 2017 het jaar waarin de huidige registratietermijn verloopt. Wanneer u voorziet dat u tegen die tijd niet zal voldoen aan de herregistratie-eisen, dan heeft u nu wellicht nog voldoende tijd om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het volgen van extra nascholing of intercollegiale toetsing.