Zedenonderzoek minderjarigen komende 4 jaar uitgevoerd door LOEF
Gepubliceerd op:11-05-2023

Begin vorig jaar heeft het NFI moeten besluiten om het acute zedenonderzoek bij minderjarigen (AZM) niet meer uit te voeren wegens onder meer een acuut tekort aan forensische artsen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april jl., gehoord hebbende de partijen (OM, Politie en NFI) die zijn vertegenwoordigd in het ketenplatform,
besloten het acuut zedenonderzoek bij minderjarigen (0 t/m 15 jaar) voor de komende 4 jaar op te dragen aan het LOEF.