FMG symposium Geweld(ig) 23 Juni
Gepubliceerd op:11-05-2023

Helaas krijgen veel zorgverleners ermee te maken: Geweld. Echter, er zijn ook sommige artsen die hier hun werk van maken! Na COVID-19 en het jubileumsymposium pakt de commissie Wetenschap & Onderwijs de draad weer op met een onderwerp dat ons allen raakt: Geweld(ig).

Verschillende sprekers van verschillende achtergronden vertellen ons over de heftigste gewelddelicten: van oorlogsmisdaden en schiet-/steekincidenten tot heldhaftig levensreddend handelen op straat. Het belooft een leerzame, intrigerende dag te worden, onder leiding van dagvoorzitter Bart Latten, met voldoende gelegenheid voor collega’s om ervaringen uit te wisselen.

Programma:

08:45 - 09:15 Inloop in Speys

09:15 - 10:00 Het Forensische Intake (FIT) gesprek (Reinier Schumm - NFI)

10:00 - 10:45 Onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne
(Kesley Martienus – GGD Haaglanden)

10:45 - 11:15 Pauze in Speys

11:15 - 12:15 Mobiel Medisch Team (Geert-Jan van Geffen - MMT)

12:15 - 13:15 Lunch in Speys

13:15 - 14:00 Afwijkende kogelbanen (Paul Hofman - MUMC+)

14:00 - 14:45 3d visualisatie bij schietincidenten (Elke Muskens - Politie)

14:45 - 15:15 Pauze in Speys

15:15 - 16:00 Aftappen (Mark van den Braak - Politie)

16:00 - 16:45 Het gebruik van een messendatabank in MIT onderzoek
(Martin Janssen - NFI)

16:45 - 17:00 Afsluiting door dagvoorzitter Bart Latten

17:00 - 18:00 Borrel in Speys

Klik hier om aan te melden via het ledensysteem van de FMG, hiervoor heeft u, als lid inloggegevens ontvangen. De kosten voor het symposium (inclusief lunch en borrel) bedragen:
€ 130,00 voor leden en begunstigers FMG.
€ 160,00 voor niet-FMG leden.
€ 65,00 voor rustend FMG leden
€ 25,00 voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart, per FMG-lid 1 introducé mogelijk).

In de week volgend op het afloop symposium ontvangt u de factuur.

Accreditatie: Een certificaat / accreditatie wordt verstrekt / bijgeschreven in GAIA op basis van aanwezigheid en het voldaan hebben aan de financiële verplichtingen. Om voor een certificaat / accreditatie in aanmerking te komen, dient ook aan het einde van het symposium de aanwezigheidslijst getekend te worden. Indien deze niet ondertekend wordt, worden slechts 4 accreditatiepunten toegekend. Deze lijst zal na de laatste voordracht bij de uitgang liggen.
Accreditatie is aangevraagd (6 punten): Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) en Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V.