Forensisch artsen voor deelname enquete gezocht.
Gepubliceerd op:23-03-2023

In het kader van wetenschappelijk onderzoek met de ZonMw-subsidie ‘Interpretatie en beoordeling van letsel’ onderzoekt de GGD Amsterdam, in samenwerking met het openbaar ministerie, het gebruik van (forensisch-)medische informatie in strafzaken waarbij sprake is van letsel.

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop het forensisch medisch letselonderzoek en de samenwerking met de verschillende partners in de verschillende regio’s is georganiseerd hebben zij een enquête ontwikkeld.

Bent u afdelingsmanager forensische geneeskunde, eerste geneeskundige/ medisch manager en/of een forensisch arts (met expertisegebied letsel)?

Klik hier om de enquête in te vullen: Enquête interpretatie en beoordeling van letsel (amsterdam.nl)

Heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Maartje Goudswaard, forensisch arts

Manon Ceelen, onderzoeker

Joyce Cuijpers, master forensic science

Udo Reijnders, forensisch arts, hoogleraar forensische geneeskunde

letselrapportage@ggd.amsterdam.nl