Alle letselrapportages vanaf 1 januari 2024 reviewen.
Gepubliceerd op:28-02-2023

Voor FMO geregistreerde deskundigen geldt vanaf 1 januari 2024 dat alle FMO-rapportages (met en zonder benoeming) die worden opgesteld, onder de in het NRGD-normenkader vallende werkzaamheden, moeten worden gecontroleerd (ook wel schaduwen of reviewen genoemd) door een vakgenoot.

Tijdens toetsingen zagen wij dat nog niet al die rapportages hieraan voldoen. Om de kwaliteit van rapportages beter te kunnen borgen stelt het College gerechtelijk deskundigen schaduwen daarom verplicht. Deze verplichting geldt ook voor FMO-deskundigen die nog een aanvraag om registratie willen doen.

De nieuwe regeling houdt in dat de rapportages van alle (nog niet) geregistreerde deskundigen vanaf 1 januari 2024 gereviewed moeten zijn. De deskundigen die nog niet zo werken, hebben dus een jaar de tijd om dit te organiseren.

Collegial review: het beoordelen van andermans werk in het kader van een continue kwaliteitsbewaking van iemands deskundigheid. Hierbij is geen sprake van een hiërarchische maar van een horizontale verhouding tussen vakinhoudelijke collega’s. De reviewer ondertekent het rapport niet en het is geen verplichting om de naam van de reviewer op het rapport te zetten. Als een deskundige een aanvraag om registratie bij het NRGD indient dan moet op de lijst van zaaksinformatie wel vermeld worden wie de reviewer was.

Het deskundigheidsgebied FMO is inmiddels een jaar geopend voor registratie. Sindsdien hebben meerdere deskundigen zich aangemeld voor registratie en zijn de eerste deskundigen geregistreerd.