Sollicitatie nieuwe bestuursleden
Gepubliceerd op:27-01-2023

Door het aflopen van de bestuurstermijn van Taco van Mesdag is het bestuur gekrompen tot 5 personen, daarom zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste leden om ons bestuur te komen versterken.

Naast het aflopen van de bestuurstermijn van Taco, zal Thymen binnenkort zijn opleiding tot forensisch arts afronden en hiermee geen AIOS-lid meer zijn, met deze reden willen wij vanuit het bestuur alvast de oproep doen aan geïnteresseerde leden om zich te melden.

Tijdens de voorjaars-ALV zou het huidige bestuur graag de gelederen versterken met 2 nieuwe bestuursleden.

Ben jij forensisch arts en ben je geïnteresseerd in een functie binnen het bestuur of wil je hier meer informatie over, neem dat contact via de email of contacteer een van de bestuursleden direct.

Als bestuurslid praat je mee over de toekomst van de forensische geneeskunde en denk je mee aan oplossing voor de uitdagingen waar ons vakgebied met de professionalisering tegen aan loopt.

Zoals gebruikelijk kunnen geïnteresseerden een vergadering van het bestuur meekijken en zal het bestuur na beoordeling van de sollicitanten aan de ALV een aanbeveling doen tav benoeming van nieuwe bestuursleden.

Een speciale oproep gaat uit naar forensisch artsen die in een regio werken die op dit moment nog niet vertegenwoordigd is in bestuur en forensisch artsen in opleiding, zoals omschreven in het verenigingsplan heeft het de voorkeur om bij gelijke geschiktheid het bestuur zo divers mogelijk te houden.