Forensisch artsen voor zedenonderzoek <12 jaar gezocht.
Gepubliceerd op:03-11-2022

Het LOEF gaat de zedenonderzoeken bij minderjarigen in 2023 uitvoeren, om deze kwetsbare groep te kunnen blijven onderzoeken gaat het onderzoeksteam van forensisch artsen uitgebreid worden.

Voor meer informatie: zie de folder

Achtergrond

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF) is op zoek naar forensisch artsen voor het uitvoeren van zedenonderzoeken bij minderjarigen. Tot begin maart 2022 werden zedenonderzoeken bij minderjarigen uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het LOEF heeft deze dienstverlening eind maart van het NFI overgenomen en verzorgt nu alweer bijna negen maanden de zedenonderzoeken bij minderjarigen (0-12 jaar) in heel Nederland. Dit tot volle tevredenheid van het Openbaar Ministerie, politie, NFI en ministerie van JenV. Ook voor 2023 is het LOEF gevraagd deze dienstverlening uit te voeren. We zijn een kleine groep gedreven professionals die vanuit het belang van het jonge slachtoffer staan voor een zorgvuldige en deskundige bijdrage aan het opsporingsproces. Je komt bij ons in een omgeving waarin je mee kunt bouwen aan de verdere ontwikkeling van deze waardevolle en relevante rol binnen de forensische geneeskunde. De lijnen zijn kort, de sfeer is goed en het energieniveau is hoog.

Functie eisen

We zijn op zoek naar forensisch artsen met expertise met minderjarigen (bijvoorbeeld FMEK) om vanuit een rooster beschikbaar te zijn en op afroep ingezet te worden voor zedenonderzoek bij minderjarigen. We maken daarbij onderscheid in Level A artsen en Level B artsen conform het standpunt van het FMG. We zijn op dit moment op zoek naar level B artsen, waarbij we uitgaan van ongeveer 25-30 diensten per jaar. Een dienst duurt 24 uur.

Arbeidsvoorwaarden

Het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO biedt een tijdelijke overeenkomst, met daarin een ruime vergoeding voor de ingezette uren en daarnaast een beschikbaarheidsvergoeding. Er wordt gewerkt in een 24-uurs rooster voor geheel Nederland vanuit een poule van 8-12 artsen. Het volgen van de basiscursus kinderzeden is een minimale vereiste. Voor kandidaten die deze nog niet hebben afgerond wordt deze cursus in januari 2023 gegeven.

Toekomst

Het betreft een tijdelijk functie binnen het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO, waarbij veel ruimte is voor beroepsmatige ontwikkeling t.a.v het zedenonderzoek bij minderjarigen. Mocht de dienstverlening in 2024 worden overgenomen door een andere partij dan het LOEF dan staat het de forensisch artsen uiteraard vrij om opgedane kennis en kunde mee te nemen. Mocht het LOEF structureel de dienstverlening gaan organiseren dan ligt het in de lijn dat dit gebeurt met de artsen die al voor het LOEF werken.

Reageren

Graag zien wij uw CV en motivatie tegemoet voor 14 november op het volgende emailadres: sollicitaties@onderzoek-fmo.nl Sollicitatiegesprekken, via Teams, zullen plaatsvinden in week 47 of week 48, waarschijnlijk in de avond. Hierover volgt meer informatie na de briefselectie. Gezien de intensieve samenwerking binnen de groep en de behoefte aan energieke en collegiale samenwerking is ervoor gekozen dat de bestaande groep inspraak heeft op nieuw aan te nemen artsen. Na de gesprekken staat het iedere nu deelnemende arts vrij een eventueel veto uit te spreken tegen aanname van de beoogde kandida(a)t(en)