Kwaliteitseisen zedenonderzoek kinderen <12 jaar
Gepubliceerd op:04-10-2022

Na het wegvallen van zedenonderzoek <12 jaar door het NFI is het ministerie op zoek naar een partij die deze diensten kan overnemen. Om de kwaliteit te waarborgen is het FMG gevraagd kwaliteitseisen aan te leveren, deze zijn na onderzoek en overleg met experts tot stand gekomen.

Het FMG stelt zich op het standpunt dat voor het borgen van een kwalitatief goed zedenonderzoek bij pre-puberale minderjarige voldoende exposure nodig is.

De richtlijn uit de U.K. waarin wordt uitgegaan van 20 onderzoeken op jaarbasis per arts is naarmening van het FMG niet 1 op 1 te vertalen naar de Nederlandse situatie.

De expertise kinderzeden bij pre-puberale kinderen moet naar onze mening op Nationaal niveau geborgd worden bij een selecte club artsen.

Naar mening van het FMG moet niet voor iedere arts het aantal van 20 onderzoeken op jaarbasis worden nagestreefd omdat dit het systeem te kwetsbaar en instabiel maakt.

Om de kwaliteit van het zedenonderzoek bij pre-puberale minderjarigen voldoende geborgd te zien hebben wij onderstaande kwaliteitseisen vastgesteld.

kwaliteitseisen zedenonderzoek <12 jaar