Uitnodiging aan forensisch artsen om deel te nemen aan de Delphi studie.
Gepubliceerd op:29-09-2022

In dit bericht wordt om uw medewerking gevraagd bij een grootschalig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van overlijdensonderzoek in Nederland. Het onderzoek staat bekend onder het acroniem: de RAPTOR-studie.

Na een lang
voortraject is de landelijke RAPTOR-studie van start gegaan waarbij ik,
Gisela de Heus, als promovendi betrokken ben. De studie verricht
onderzoek naar de waarde van verschillende forensisch medische
technieken (lijkschouw, forensische radiologie, forensische toxicologie
en forensische pathologie) in het overlijdensonderzoek. Wij streven naar
kwalitatief hoogstaand onderzoek met valide resultaten die de kwaliteit
van het overlijdensonderzoek in Nederland waar nodig kunnen verbeteren.
Voor een deel van de studie zijn we afhankelijk van de inhoud van
lijkschouwverslagen. Uit de praktijk blijkt dat de inhoud van
lijkschouwverslagen verschilt. Daarom is een eerste stap van deze studie
om d.m.v. de Delphi-methode consensus te bereiken onder forensisch
artsen over de inhoud van een goed lijkschouwverslag. Bij deze zou ik u
willen uitnodigen om deel te nemen aan deze Delphi-studie en daarmee
invloed te hebben op de inhoud van een lijkschouwverslag in de toekomst.
Deelname aan deze studie vraagt natuurlijk inzet en tijd van u en
daarom zult u uiteraard genoemd worden in een artikel dat eventueel
geschreven gaat worden. Onderaan dit bericht staat de link naar eerste
ronde van de Delphi-studie. Hierin wordt ook meer informatie verschaft
over het algehele RAPTOR-project, deze Delphi-methode en de
daadwerkelijke survey met handleiding.

De deadline voor het invullen van de eerste ronde van de Delphi-studie is 31 oktober.

Ik hoop van harte dat u, net zoals ik, de waarde van dit onderzoek inziet en daarom uw medewerking geeft aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Mede namens,
Prof. Mr. Dr. W.L.J.M. Duijst
Prof. Dr. R.R. van Rijn
Drs. B.G.H. Latten

Drs. Gisela de Heus
Link naar de survey: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eR8JyfKuYKn9I4m