Aanmelden NRGD vanaf 1 december 2021 mogelijk
Gepubliceerd op:04-11-2021

Het NRGD heeft in zijn meest recente nieuwsbrief meer duidelijkheid gegeven over het openstellen van het register voor Forensisch Medisch Onderzoek (FMO)

Gedurende twee jaar heeft het NRGD in overleg met het veld gewerkt aan het Beoordelingskader Forensisch Medisch Onderzoek.
Het College gerechtelijk deskundigen heeft het beoordelingskader vastgesteld. Het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek wordt per 1 december 2021 opengesteld voor aanvragen om registratie.

De omlijning van het deskundigheidsgebied sluit aan bij de huidige praktijk. De operationele afspraken en waarborgen die tussen ketenpartners bestaan, blijven daarmee in stand. Dit deskundigheidsgebied kent twee deelgebieden: Forensisch Medisch Onderzoek bij meerderjarigen en bij minderjarigen.
Het NRGD heeft besloten om te kiezen voor een groeimodel, waarbij in eerste instantie de meest ervaren én aanvullend opgeleide artsen een aanvraag kunnen doen.

Wij geven forensisch artsen de tijd om hun dossier voor registratie samen te stellen en zullen daarom vanaf 1 januari 2022 aanvragen in behandeling nemen. De eerste aanvragen zullen wij geclusterd toetsen. De documenten die uw nodig heeft om uw aanvraag om registratie te doen, kunt u vanaf 1 december 2021 vinden op onze website. Heeft u vragen over het beoordelingskader, raadpleeg dan onze veel gestelde vragen FMO, of neem contact op met het NRGD via beheer@nrgd.nl

.