Forensisch arts in strafzaken
Gepubliceerd op:19-08-2021

Met het binnenkort openstellen van het NRGD voor forensisch artsen, is het belangrijk als forensisch arts om je hierop goed voor te bereiden. De module forensisch arts in strafzaken is een essentiële module die in deze voorbereiding niet mag missen.


Wat is de rol van een forensisch arts tijdens een strafprocedure? De NSPOH biedt de negendaagse module Forensisch arts in strafzaken vanaf 28 september 2021 opnieuw aan, in samenwerking met de Open Universiteit, Maastricht University en het FMG.

Hoe ziet deze module eruit? Allereerst bestudeer je zelf de theorie via een digitaal ondersteund leerproces. Tijdens twee webinars bespreekt een ervaren docent het straf-, strafproces- en sanctierecht en er wordt een casus of opdracht behandeld. Dit theoretische deel sluit je af met een schriftelijke toets.

In het praktische deel oefen je met rapporteren, taalgebruik en het optreden tijdens de zitting. In de oefenrechtbank van de Universiteit Maastricht spelen we zo natuurgetrouw mogelijk een zitting na. Je wordt als deskundige ondervraagd naar aanleiding van het opgestelde deskundigenrapport. Ook rechters, officieren van justitie en een advocaat worden erbij betrokken. Ervaren docenten zorgen voor feedback.

Meer informatie? Klik dan op Forensisch arts in strafzaken of neem contact op met onze instituutsopleider Cécile Woudenberg, telefoon 030-81005100, e-mail fg@nspoh.nl.