Richtlijn FMO bij zedendelicten gereviseerd.
Gepubliceerd op:10-06-2021

De vakgroep heeft de richtlijn forensisch-medisch onderzoek bij zedendelicten herzien en deze is goedgekeurd door het FMG-bestuur.

Het verrichten van forensisch medisch onderzoek is een van de kernactiviteiten van de forensisch arts, het forensisch medisch onderzoek wat de forensisch arts verricht bij zedendelicten is onderdeel hiervan.

De geldigheid van de vorige richtlijn is verstreken, waardoor de vakgroep deze kans heeft gebruikt om de richtlijn volledig te herzien en voorzien van de meest recente inzichten en literatuur.

Deze richtlijn verschilt op meerdere punten ten aanzien van de vorige richtlijn, waardoor het voor forensisch artsen verstandig is deze richtlijn zorgvuldig te bestuderen.

Deze vernieuwde richtlijn is te vinden in de richtlijnen sectie van de site of via onderstaande link.

Richtlijn Forensische Geneeskunde Forensisch Medisch Onderzoek bij Zedendelicten