Nieuwe Handreiking Forensische Geneeskunde Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen
Gepubliceerd op:02-04-2021

De Handreiking Forensische Geneeskunde Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen is recent gereviseerd door de vakgroep.

Een melding van een late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen komen niet frequent voor. Juist daarom is het belangrijk om een duidelijke instructie te hebben hoe te handelen in deze complexe medische materie, waarbij de forensisch arts alleen in de eindfase een bescheiden rol speelt.

Deze vernieuwde handreiking bied forensisch artsen duidelijke instructies om goed te kunnen handelen in deze uitzonderlijke situaties.

Handreiking Forensische geneeskunde late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen