Gratis webinar Crime Scene Safety
Gepubliceerd op:18-03-2021

Beste collega's/ketenpartners, Op dinsdag 13 april 2021 van 19:30-21:30 organiseert NP - Kwaliteitsnetwerk Forensisch Medische Zaken een webinar in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en de Politieacademie.

De webinar wordt een terugkomend initiatief om tijdens de COVID periode (en misschien zelfs daarna!) samen kennis op te doen en de kwaliteit van onze samenwerking en ons werk (waar nodig) te verbeteren.

De 1e editie zal gaan over veilig werken op de PD. Vanuit 3 invalshoeken zullen we de veiligheid op de PD bespreken. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn het herkennen van risico's en onveilige situaties, omgaan met gevaarlijke stoffen en de risico's op besmettelijke ziekten bij overledenen.

De webinar is bedoeld voor medewerkers van de FO van de NP en KMar, Forensisch artsen en medewerkers van het NFI. Aanmelden is verplicht voor gratis deelname en voor artsen zijn er 2 accreditatiepunten te verdienen. Mocht je niet kunnen, de webinar wordt opgenomen zodat deze ook op een later moment terug te kijken is. Voor meer informatie; zie flyer hieronder (tevens in de bijlage)!

Met vriendelijke groeten,

De organisatie,

Karen van den Hondel (FMG)

Yosha Minken (Politieacademie)

Rick van Rijn (NP-KNW FMZ - VK)