Handreiking inzagerecht nabestaanden
Gepubliceerd op:30-01-2021

De KNMG heeft recent een nieuwe handreiking inzage in medische dossiers door nabestaanden gepubliceerd.

Op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt. Met deze handreiking maken de KNMG en de Patiëntenfederatie, op verzoek van het ministerie van VWS, duidelijk in welke situaties hulpverleners gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt aan nabestaanden en anderen mogen verstrekken.

Meer informatie is te vinden op de site van de KNMG.

U kunt gebruikmaken van het vernieuwde stroomschema.

En er is een nieuwe handreiking.