Nieuwe scholingen dit voorjaar.
Gepubliceerd op:13-01-2021

Begin maart starten twee bij- en nascholingen bij de NSPOH: 8 en 22 maart: letsel en letselrapportage (basis) 9 maart: postmortaal interval

Postmortale interval

Werk je als forensisch arts of als huisarts? Dan ben je bekend met postmortale verschijnselen en Henssge om tot een postmortaal interval te komen. Maar hoe accuraat zijn deze verschijnselen en methode? Als je een antwoord wilt op deze vraag, doe dan deze eendaagse module.

Wat je leert

Leer de tijdsduur na overlijden schatten

Postmortaal interval is de richtlijn die beschrijft hoe we inschatten hoeveel tijd er verstreken is nadat iemand is overleden. Deze informatie is cruciaal om de situatie rondom het overlijden in kaart te kunnen brengen.

Wat zijn de nieuwste inzichten in het bepalen van het postmortaal interval? Tijdens deze dag duiken we in de wereld van de tafonomie. We exploreren de (on)mogelijkheden in het bepalen van het postmortaal interval over de hele range van ontbinding. De basis, zoals de Henssge methode en de ontbindingsscore, komt aan bod en wordt kritisch beschouwd op basis van recent wetenschappelijk onderzoek. Je krijgt handvatten voor praktijkonderzoek voor die situaties die voorbij gaan aan de ‘normale’ situatie. We sluiten af met antropologie en de Bellringer test: hoe achterhaal je of gevonden botten menselijk of dierlijk zijn, en of ze vers zijn of archeologisch?

Na afloop van deze eendaagse module:

· ben je bekend met postmortaal interval-verschijnselen.

· kun je de Henssge-methode en de ontbindingsscore inzetten.

· kun je, waar mogelijk, een gedegen inschatting maken van de tijdsduur na overlijden.

· ben je bekend met beschikbare technieken om late ontbinding vast te stellen.

· ben je bekend met de Bellringer test.

· kun je onderscheiden of botten menselijk of dierlijk zijn.


Letsel en letselrapportage (basis)

Een goede forensisch medische letselrapportage begint bij een correct beschreven letsel. In deze module wordt op basis van de richtlijn forensisch-medisch letselonderzoek en letselrapportage de basis gelegd, doorgenomen en opgefrist voor het systematisch beschrijven van een letsel volgens PROVOKE om te komen tot een letseltypering en een algemene letselduiding. Werk jij in de forensische geneeskunde en wil je meer weten over dit onderwerp? Doe dan deze tweedaagse module.

Wat je leert

Forensisch-medisch letselonderzoek: versterk je kennis en vaardigheid

Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

De diverse type en sub-type letsels worden besproken en onderwezen. Dit moet leiden tot een letselrapportage. Hoe doe je dat? Wat heb je daar voor nodig?

Er wordt een begin gemaakt aan het inschatten van de ernst van een letsel en wat daar de juridische context van is. We behandelen de juridische kaders van het schrijven van een letselrapportage.

Voorafgaand aan de module vragen we je om een letselcasus in te brengen.

Centraal in deze module staan dus de opbouw en versterking van jouw basiskennis en vaardigheid op het gebied van forensisch-medisch letselonderzoek. Een goede basis is van belang om in een vervolgmodule een letselrapportage (als deskundige) te leren schrijven die overeind blijft in de rechtbank. Dit kan in een vervolgmodule letselrapportage voor gevorderden.

Na deze vervolgmodule kun je nog een module Forensisch arts in strafzaken volgen.

Om eventueel opgenomen te worden in het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen is het gevolgd hebben van deze module één van de voorwaarden.

Na afloop van deze tweedaagse module:

  • weet je hoe geweld kan inwerken op het menselijk lichaam.
  • weet je een letsel te herkennen en aan te geven door welk mechanisme dit letsel is ontstaan.
  • kun je letsels objectief beschrijven, typeren en algemeen duiden.
  • kun je de ernst van het letsel inschatten binnen de juridische context.
  • kun je een goede letselrapportage opstellen.