Scholing NSPOH: Forensisch arts in strafzaken start binnenkort
Gepubliceerd op:15-12-2020

Forensisch artsen kunnen in de toekomst opgenomen worden in het NRGD, hieraan zullen echter enkele kwaliteitseisen worden gesteld. Om jezelf goed voor te bereiden op eventuele toekomstige aanmelding in het NRGD als forensisch arts is deze cursus daarom essentieel.

De lockdown is recent in werking getreden, maar onafhankelijk van de eventueel nog steeds aanwezige lockdown, zal op 19 januari 2021 de cursus forensisch arts in strafzaken (FAiS) beginnen.

Deze FAiS cursus is essentieel voor toekomstige forensische artsen die ingeschreven willen worden in het NRGD als deskundigen.

Wat is de rol van een forensisch arts tijdens een strafprocedure? Door corona kon de praktische nascholing over dit onderwerp in september dit jaar helaas niet doorgaan. De NSPOH biedt de achtdaagse module Forensisch arts in strafzaken vanaf 19 januari 2021 opnieuw aan, in samenwerking met de Open Universiteit, Maastricht University en het FMG.

Hoe ziet deze module eruit? Allereerst bestudeer je zelf de theorie via een digitaal ondersteund leerproces. Tijdens twee webinars bespreekt een ervaren docent het straf-, strafproces- en sanctierecht en er wordt een casus of opdracht behandeld. Dit theoretische deel sluit je af met een schriftelijke toets.

In het praktische deel oefen je met rapporteren, taalgebruik en het optreden tijdens de zitting. In de oefenrechtbank van de Universiteit Maastricht spelen we zo natuurgetrouw mogelijk een zitting na. Je wordt als deskundige ondervraagd naar aanleiding van het opgestelde deskundigenrapport. Ook rechters, officieren van justitie en een advocaat worden erbij betrokken. Ervaren docenten zorgen voor feedback.

Meer informatie? Klik dan op Forensisch arts in strafzaken of neem contact op met onze instituutsopleider C├ęcile Woudenberg, telefoon 030-81005100, e-mail fg@nspoh.nl.