NODOK naar verwachting najaar 2016 in werking
Gepubliceerd op:09-07-2016

Op 30 juni 2016 stuurde minister Schippers (VWS) een brief aan de Tweede Kamer over de subsidieregeling Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen (NODOK). Zij stelt van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2018 jaarlijks € 500.000, - beschikbaar voor NODOK.

De brief van de minister kunt u hier vinden. Details over de implementatie van NODOK en de gevolgen voor de forensisch artsen zijn nog niet bekend.


NODOK naar verwachting najaar 2016 in werking

Minister Schippers stelt voor de periode van 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2018 subsidie beschikbaar voor de NODOK-regeling (Nader Onderzoek naar de DoodsOorzaak van Kinderen). De NODOK-regeling is een vervolg op de eerdere pilot met de naam NODO. De NODOK is gericht op het achterhalen van de oorzaak van overlijden van kinderen en op de rouwverwerking van de ouders, terwijl de NODO-procedure een hybride karakter had. Daarbij waren doelstellingen van justitiële aard- het opsporen van kindermishandeling- en doelstellingen van medische aard. Waar de NODO-procedure in slechts twee universitair medische centra werd uitgevoerd zal de NODOK-regeling, mede gelet op een regionale spreiding, in meerdere (waarschijnlijk zes) universitair medische centra worden uitgevoerd. Anders dan in het schrijven van VWS naar de tweede kamer is er nog geen definitieve beslissing gemaakt over welke centra zullen participeren. Er is scholing ontwikkeld voor de betrokken partijen, die kan worden uitgerold wanneer bekend is welke centra definitief deelnemen aan de NODOK-procedure. Op dit moment is er een concepttekst van een inhoudelijk handelingsprotocol; over de inhoud hiervan zijn de betrokken disciplines en organisaties het vrijwel eens. De WKPLL heeft hieraan meegewerkt. De subsidie gaat in per 1 augustus, maar de NODOK procedure zal in de praktijk pas later van start gaan, naar verwachting najaar 2016.

(bron: Nederlandse Vereniging voor Pathologie)


Meer informatie over NODO en NODOK vindt u op deze website onder thema's.