Scholingscyclus FMG 8 december
Gepubliceerd op:16-11-2020

Op 8 december organiseert het FMG een nascholing met als onderwerp ‘Lijkschouw’ en het Toetsingskader IGJ. De nascholing zal in verband met corona van 17.30-21.30 uur online plaatsvinden.

Aanmelden? Klik hier.

Lijkschouw
Aanbesteding of niet, de lijkschouw is en blijft een publieke taak. Dus vinden we het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de kwaliteit van de lijkschouw.
Na een reeks van rapporten, taskforces, 2e kamer vragen, is nu IGJ aan zet; er is een toetsingskader lijkschouw ontwikkeld. Elke forensisch arts wordt geacht binnen
dit kader de lijkschouw uit te voeren, te documenteren en bekwaam te blijven.

In deze nascholing gaan we in op de volgende onderwerpen:


Waarom toetsing door IGJ: IGJ zal ons informeren over de aanleiding van het document, maar ook inzicht geven hoe ze gaan toetsen en handhaven. Tevens krijgen
we een inkijkje in het ‘normale’ werk van IGJ en hoe de belangrijkste onderdelen van IGJ zich verhouden tot de forensische geneeskunde.
Perfecte lijkschouw(verslag); welke onderdelen horen bij de perfecte lijkschouw en hoe documenteren we dit? We lopen structureel de relevante richtlijnen langs en
het lijkschouwverslag.
Weefsel en orgaandonatie: Sinds dit jaar is er sprake van actieve donorregistratie. Wat betekent dit voor het werk van de forensisch arts? Wat is er veranderd in de
nieuwe donorwet? De vakgroep heeft net een nieuwe richtlijn/werkwijze gemaakt. De belangrijkste veranderingen zullen besproken worden.
Wetgeving informatie delen nabestaanden: Beroepsgeheim gaat over de dood leren we al vroeg in onze opleiding. Maar IGZ vindt het belangrijk dat we nabestaandeninformeren. Hoe ga je om met deze nabestaanden? Wat mag je wel en niet zeggen bij een ND of NND? Heb je veronderstelde toestemming? En wat doe je als een nabestaande bij een suïcide aan jou meldt dat ze geholpen hebben met het bestellen van pillen of in elkaar zetten van de helium zak en tank? Hoe zit het dan het beroepsgeheim? Of moet je dit direct melden aan de OVJ? Moet je de nabestaande direct onderbreken om hen dit te melden?

Wij verwachten u met dit programma een interessante en afwisselende avond te kunnen bieden, direct toepasbaar in het dagelijks werk.

Kosten nascholing:
€ 30,00 voor leden en begunstigers FMG, AIOS.
€ 45,00 voor niet-FMG leden.
Gereduceerd tarief:
€ 5,00 voor studenten met forensische affiniteit (op vertoon collegekaart, per FMG lid 1 introducé mogelijk).