Najaarsymposium 2019
Gepubliceerd op:08-10-2019 | Bijgewerkt op11-10-2019 15:24

Inschrijving mogelijk voor het FMG Najaarsymposium 2019: 'Het overleden kind' op 1 november 2019

Het FMG Najaarsymposium 2019: 'Het overleden kind' vind op 1 november 2019 plaats in Utrecht.

Introductie:

Uit ervaring blijkt dat het overlijdensonderzoek bij minderjarigen elke keer weer maatwerk is. In de regio Amsterdam komt een dergelijke schouw maar zo’n 10 keer per jaar voor. Bewustzijn, bekwaam zijn en routine zullen moeilijk op te bouwen zijn omdat er weinig blootstelling is. Derhalve is het belangrijk om dergelijke casuïstiek met elkaar te bespreken. Er wordt begonnen met een algemene voor- dracht over de NODOK en doodsoorzaken statistiek bij kinderen. Vervolgens zal uitgebreid ingegaan worden op de werkwijze bij verschillende soorten overlijdens, de wetenschappelijke literatuur van de mogelijke ziektebeelden en de juridische status. De mogelijkheden van postmortaal onderzoek, zowel in de strafrechtsketen als daarbuiten, zullen ook besproken worden.


Zie de flyer voor meer informatie.

De inschrijving is geopend en is mogelijk tot 28 oktober.