Toekomstig NRGD registratie
Gepubliceerd op:26-07-2019

Er is nieuws op het gebied van de registratie als gerechtelijk deskundige in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundige (NRGD).

Het FMG is met het NRGD in gesprek en is voornemens om per 1 januari 2021 dit register te openen voor inschrijvingen binnen het deskundigheidsgebied forensische geneeskunde. Het NRGD zal samen met het FMG toetsingscriteria opstellen waaraan een aanvrager moet voldoen om opgenomen te kunnen worden in het NRGD. Nu worden benoemingen als deskundige nog op ad-hoc basis verzorgd door de rechter-commissaris omdat wij als beroepsgroep niet staan opgenomen in het NRGD, met de voorgenomen inschrijving in het NRGD per 2021 zal eerst het register geraadpleegd worden. Een rechter-commissaris zal in de meest voorkomende gevallen kiezen voor benoeming van een arts ingeschreven in het NRGD register.

De exacte toetsingscriteria worden op dit moment nog samen met het NRGD geformuleerd. Wel staat al vast dat het volgen van een opleiding tot gerechtelijke deskundige (en afronding met een voldoende resultaat) een onderdeel is om voor inschrijving in het register in aanmerking te kunnen komen. Het FMG wil deze vereiste daarom alvast met u delen en u vroegtijdig de kans te geven hieraan te voldoen.
Voor september aanstaande zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de gerechtelijk deskundige opleiding Forensisch Arts in Strafrecht (inschrijving via de NSPOH). Mocht het aantal plaatsen niet afdoende dan zal in januari 2020 en september 2020 een extra uitvoering worden georganiseerd.

Wij willen u adviseren hier tijdig op te anticiperen en eventueel met uw werkgever in gesprek te gaan over de scholingskosten van de noodzakelijke opleiding.

Namens het voltallige FMG-bestuur.

Guido Reijnen

Voorzitter FMG