Huub Cremers overleden
Gepubliceerd op:08-04-2019

Erelid FMG en eerste politiearts Rotterdam Huub Cremers overleden.

Huub Cremers was van 1966 tot 1994 eerste politiearts van de Gemeentepolitie Rotterdam en de Regio Politie Rotterdam-Rijnmond.

Huub Cremers heeft een grote rol gespeeld in het landelijk op de kaart zetten van de forensische geneeskunde. Toen hij begon was er weinig wetenschappelijke kennis. Hij heeft daartoe contact gezocht met Engelse (lid van de Association of Police Surgeons) en Duitse collega’s (Deutsche Gesellschaft for RechtsMedizin) om vakliteratuur en kennis te vergaren en ervaringen uit te wisselen. Huub Cremers heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het Forensisch Medisch Genootschap. Ook bij de vormgeving van de opleiding tot forensisch arts heeft hij een rol gespeeld. Hij was altijd zeer bereid om onderwijs te geven over het vak en schreef zeer veel medische artikelen en commentaren.

Huub Cremers was forensisch medisch een autoriteit en een inspirerend voorbeeld. Hij was erelid van het FMG en is geridderd bij zijn pensionering. Huub is nog jaren na zijn pensionering actief gebleven in het vak.