Boek: 'Hoe spoor je de (bijna) perfecte moord op? ' en Masterclass
Gepubliceerd op:15-03-2019 | Bijgewerkt op06-10-2020 10:49

Vanuit de kwaliteitsimpuls overlijdensonderzoeken binnen de politie is het boek 'Hoe spoor je de (bijna) perfecte moord op?' verschenen. Daarnaast worden masterclasses voor forensisch artsen en politie gezamenlijk georganiseerd binnen iedere politie eenheid.

De laatste jaren is er op meerdere momenten aandacht geweest voor knelpunten in kwaliteit en werkwijze bij overlijdensonderzoeken en in het verlengde daarvan voor de kansen om de opsporing bij levensdelicten te verbeteren. In 2016 verscheen een rapport van het NFI (W. Duijst et al) met de titel "De lijkschouw en sectie beschouwd; een vergelijkend onderzoek naar systemen van lijkschouw en gerechtelijke sectie". Naar aanleiding van laatstgenoemde rapportage werd door de Minister van J&V in 2017 een Taskforce ingesteld met de opdracht onderzoek te doen naar mogelijkheden tot verbetering in de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. In februari 2018 werd de definitieve rapportage opgeleverd, waar de volgende knelpunten t.a.v. de politie en Koninklijke Marechaussee geconstateerd:

• Er ontbreekt een landelijk uniforme uitvoering van overlijdensonderzoeken door de politie, in samenwerking met de gemeentelijk lijkschouwer.

• Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van digitale en financiële expertise om meer informatie te verkrijgen over de omstandigheden van het overlijden. In de opleiding bij de politie en de Koninklijke marechaussee dient hieraan meer aandacht te worden gegeven.

Vanuit de politie is de afgelopen jaren gewerkt aan de kwaliteitsimpuls overlijdensonderzoeken. Dat heeft geresulteerd in het boek: "Hoe spoor je de (bijna) perfecte moord op?”

Daarin wordt de nieuwe landelijke werkwijze voor de politie bij overlijdensonderzoeken beschreven en de samenwerking tussen politie, justitie, forensisch artsen en externe deskundigen. De boeken zijn afgelopen week verspreid binnen de politie (districtsrecherche en de FO die overlijdensonderzoeken doen). Voor forensisch artsen is het boek te bestellen via deze link.

In het kader van de presentatie van het boek worden master classes georganiseerd binnen iedere politie eenheid voor forensisch artsen, forensische opsporing en districtsrecherche gezamenlijk. Opgave voor de masterclass kan via deze link (het wachtwoord is WGPL!3np).