Enquête deskundigheidsbevordering FMEK
Gepubliceerd op:18-01-2019

Oproep tot deelname aan enquête deskundigheidsbevordering FMEK

Oproep deelname enquête deskundigheidsbevordering FMEK

In opdracht van het ministerie van VWS heeft GGD GHOR Nederland de opdracht voor de implementatie van de regionale organisatie van de Forensisch Medische Expertise bij Kindermishandeling (FMEK) aangenomen. Hoofddoelstelling van deze opdracht is het implementeren en borgen van een landelijk dekkende, robuuste en duurzame uitvoering van FMEK. Het programma kent meerdere programmalijnen om de doelstelling te realiseren, waaronder:

‘het vaststellen van kwaliteitseisen en eisen t.a.v. deskundigheidsbevordering voor forensisch- en vertrouwensartsen, forensisch verpleegkundigen en coördinerend forensisch experts’

In het kader van deze programma lijn heeft GGD GHOR Nederland Berenschot gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de te kiezen toekomstrichting voor deskundigheidsbevordering op het gebied van FMEK.

Deze vragenlijst wordt ondersteund door het FMG. Het doel van deze enquête is tweeledig:
- inzicht in de huidige werkzaamheden, opleiding, en scholing van forensisch artsen op gebied van FMEK;
- inzicht in de wensen en behoeften van de forensisch artsen omtrent de toekomstige inrichting van deskundigheidsbevordering op het gebied van FMEK.

Invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten in beslag, wij bevelen deelname van harte aan.

In principe hebben alle forensisch artsen die lid zijn van het FMG ook een email ontvangen over de enquête. Onderstaand treft u de link aan om de enquête in te vullen.

link naar enquête