Voortgang werving en selectie nieuwe aios forensische geneeskunde
Gepubliceerd op:12-10-2018

De landelijke sollicitatieprocedure heeft 18 belangstellenden opgeleverd voor een opleidingsplek forensische geneeskunde.

Bij de selectie op grond van brieven en motivatie zijn 16 gegadigden geschikt bevonden om door te gaan naar de volgende ronde. De sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden en 15 sollicitanten zijn geschikt bevonden om op 1 januari te starten met de opleiding.

In oktober/november zullen de matchingsgesprekken plaatsvinden tussen de beoogde aios en opleider. Half november zal de definitieve plaatsing bekend zijn.

Zie hier voor een uitgebreider bericht van de NSPOH.